สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ก่อนการซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar electrification system) ควรคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง?

ก่อนการซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar electrification system) ควรคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง?

หากคุณกำลังตัดสินใจที่จะซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์อยู่ สิ่งแรกที่ควรทำก็คือ ถามตัวเองก่อนว่า "ทำไมคุณจึงสนใจที่จะซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์" อาจมีหลายเหตุผลแตกต่างกันออกไป เช่น

  • ต้องการผลิตพลังงานสะอาดให้แก่สิ่งแวดล้อม
  • เป็นแหล่งพลังงานราคาถูก
  • ต้องการสำรองไฟฟ้าไว้ใช้ในเวลาที่ไฟฟ้าจากระบบสายส่งการไฟฟ้าดับ
  • ไม่ต้องการพึ่งพาอาศัยไฟฟ้าจากระบบสายส่งของการไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่นๆ ประกอบการพิจารณาอีก เช่น ปริมาณพลังงานที่ต้องการ, ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์, สถานที่ดีที่สุดในการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ตลอดจนการรับประกัน, การบริการและการดูแลรักษา ซึ่งเหล่านี้ คุณสามารถขอคำแนะนำได้จากบริษัทจำหน่ายระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใกล้บ้านคุณ

 

ต้นฉบับจาก: http://www.leonics.co.th/html/th/query/query_ecs.php#5

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view