สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ข้อมูลเกี่ยวกับการนำเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้กับบ้านพักอาศัย

ข้อมูลเกี่ยวกับการนำเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้กับบ้านพักอาศัย

คำถาม

ถ้าจะนำระบบเซลล์แสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าใช้กับบ้านพักอาศัยควรจะใช้กี่กิโลวัตต์ ใช้เงินลงทุนประมาณเท่าไร

อายุการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละอย่างเป็นอย่างไรโดยรวมแล้วค่าใช้จ่ายจะแพงกว่าหรือถูกกว่าซื้อไฟจาการไฟฟ้า

คำตอบ

ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้กับบ้านพักอาศัยโดยทั่วไปมีขนาดประมาณ 3 กิโลวัตต์ ใช้เงินลงทุนประมาณ 600,000 บาท โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีอายุการใช้งานประมาณ 25 ปี และอินเวอร์เตอร์มีอายุการใช้งานประมาณ

10 ปี ทั้งนี้ ต้นทุนค่าไฟฟ้าของระบบเซลล์แสงอาทิตย์จะแพงกว่าที่ซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าประมาณ 3 เท่า

ต้นฉบับจาก: http://www.dede.go.th/

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view