สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ข้อมูลต้นทุนติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ของบ้านพักอาศัยทั่วไป 2 ชั้น

ข้อมูลต้นทุนติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ของบ้านพักอาศัยทั่วไป 2 ชั้น

คำถาม อยากทราบต้นทุนติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ของบ้านพักอาศัยทั่วไป 2 ชั้น 1 หลัง ระยะเวลาคุ้มทุน คำตอบ บ้านพักอาศัยทั......

อ่านต่อ
การนำพลังงานแสงอาทิตย์ไปประยุกต์ใช้กับการเกษตร

การนำพลังงานแสงอาทิตย์ไปประยุกต์ใช้กับการเกษตร

คำถาม อยากทราบเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ กับการเกษตรที่จะต้องเริ่มจากอะไร และต้องซื้อหนังสือเกี่ยวกับอะไร เริ่มจากพื้นฐาน คำตอบ ......

อ่านต่อ
ข้อมูลเกี่ยวกับการนำเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้กับบ้านพักอาศัย

ข้อมูลเกี่ยวกับการนำเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้กับบ้านพักอาศัย

คำถาม ถ้าจะนำระบบเซลล์แสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าใช้กับบ้านพักอาศัยควรจะใช้กี่กิโลวัตต์ ใช้เงินลงทุนประมาณเท่าไร อายุการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละอย่างเป็นอย่า......

อ่านต่อ
Solar cell (เซลล์แสงอาทิตย์) คืออะไร

Solar cell (เซลล์แสงอาทิตย์) คืออะไร

Solar cell (เซลล์แสงอาทิตย์) เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับการเปลี่ยนพลังงานแสง ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยการนำสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิ......

อ่านต่อ
ในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์สามารถใช้งานได้หรือไม่

ในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์สามารถใช้งานได้หรือไม่

เนื่องจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ในช่วงเวลากลางวัน แต่ในเวลากลางคืน (หรือเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์) จะไม่มีการผลิตพลังงานไฟฟ......

อ่านต่อ
ก่อนการซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar electrification system) ควรคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง?

ก่อนการซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar electrification system) ควรคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง?

หากคุณกำลังตัดสินใจที่จะซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์อยู่ สิ่งแรกที่ควรทำก็คือ ถามตัวเองก่อนว่า "ทำไมคุณจึงสนใจที่จะซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์"......

อ่านต่อ
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

โครงการอนุรักษ์พลังงาน

สามอาคารร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม พพ.1 สถานการณ์การใช้พลังงานในปัจจุบันที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งในส่วนของประชาชน และภาคธุรกิจ โดยเฉ......

อ่านต่อ
เทคโนโลยีสะอาด..เพื่อการผลิต

เทคโนโลยีสะอาด..เพื่อการผลิต

โครงการเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเป็นโครงการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีการผลิตที......

อ่านต่อ
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่ง (Grid connected Solar System)

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่ง (Grid connected Solar System)

ถูกออกแบบเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วผ่านเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับสายส่ง (Grid connected Inverter) จากนั้นจ่ายกระแสไฟฟ้า......

อ่านต่อ
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่เหมาะสม

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่เหมาะสม

ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar electrification system) นำมาใช้งานได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 1. ในพื้นที่ที่มีบริการไฟฟ้าของการไฟฟ้าอยู่แล้ว แต่ต้องการใ......

อ่านต่อ
view