สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


วิธีกาารชำระเงินผ่านทางธนาคารโดยการโอนเงิน

1. ชำระค่าบริการ
โอนเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร และตู้ ATM ได้ 3 แห่ง ทั่วประเทศ


บัญชีของธนาคารที่สามารถชำระเงิน


ชื่อบัญชี สัณฐิติ พรประสิทธิ์กุล
           ท่านสามารถชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านเครื่อง ATM ของทุกธนาคารใกล้บ้านท่านตลอด 24 ชั่วโมงและที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย, กรุงไทย ได้อย่างง่ายดาย ทั่วประเทศ ณ. สาขาใกล้บ้านท่าน

 

*** โปรดเก็บ สำเนาใบโอนเงิน หรือ Slip ATM ไว้เป็นหลักฐาน จะกว่าท่านจะได้รับสินค้า
ระยะเวลาในการชำระเงิน กรุณาโอนเงินภายใน 3 วัน หลังจากวันที่ทำการสั่งซื้อ (หากคุณไม่สามารถโอนเงินได้ เนื่องจากติดธุระ) กรุณาแจ้งให้ทางร้านทราบก่อน ทางร้านจะได้คงสถานการณ์สั่งซื้อไว้ให้ หากไม่ได้ทำการชำระเงินตามกำหนดเวลา ทางร้านจะยกเลิกการสั่งซื้อของท่าน


หลังจากที่ท่านได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งชำระเงินได้ดังนี้
1. สแกนสำเนาใบโอนเงิน หรือ Slip ATM แนบมากับอีเมลล์ ส่งมาที่ clinicsolar@hotmail.com
2. แจ้งทางเว็บบอร์ดโดยระบุ 'รหัสสั่งซื้อ', 'ธนาคารที่โอนเงิน', 'วันที่โอนเงิน', 'เวลาที่โอนโดยประมาณ'
3. แจ้งผ่านทาง แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน
4. เมื่อทางร้านรับทราบและได้ทำการตรวจเช็คสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า โดยจะแจ้งให้ทราบทางอีเมลล์ของลูกค้า
   ที่ระบุไว้ พร้อมทั้งระบุหมายเลขพัสดุ เพื่อให้คุณได้ตรวจสอบสถานการณ์จัดส่ง

view