สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Posts Tagged " พลังงาน แสงอาทิตย์ ไฟฟ้า ทดแทน "

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งอิสระ (Stand-alone Solar System)

ถูกออกแบบให้สามารถนำไปใช้งานแบบติดตั้งอิสระ เหมาะสำหรับทุกพื้นที่ซึ่งระบบสายส่งการไฟฟ้าเข้าไม่ถึง โดยมีเครื่องควบคุมการป...

Tags :

ระบบแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Lighting System)

ถูกออกแบบเพื่อใช้เป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์แสงสว่างภายนอกอาคาร เช่น ไฟถนน    ชุด Descript...

Tags :

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่เหมาะสม

  ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar electrification system) นำมาใช้งานได้ 2 ลักษณะ ดังนี้  1. ในพื้นที่ที่มี...

Tags :

view